PROIZVODI
       
 
  BOJANAFIX
  Lepak za drvo
    BOJANAFIX -
  Lepak za parket
 
         
Osobine: BOJANAFIX lepak namenjen je za lepljenje raznih vrsta drveta. Izrađen je na bazi polivinilacetatnog veziva velike adhezione moći.

Priprema: Površine koje se spajaju BOJANAFIX-om moraju biti prethodno očišćene i odmašćene. Preporučuje se da se BOJANAFIX lepkom spojene površine drže u stegi 15-20 minuta posle lepljenja.

Pakovanja: 1 kg /20 kg

Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju.

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Raditi na temperaturama od +5°C do +55°C
 Osobine: BOJANAFIX lepak za parket namenjen je za lepljenje raznih vrsta parketa. Izrađen je na bazi polivinilacetatnog veziva velike adhezione moći.

Potrošnja: U zavisnosti od vrste podloge na koju se parket lepi, kao i od vrste drveta od koga je parket izrađen, potrošnja se kreće od 0,8-1,2 kg/m2 .

Priprema: Parket koji se lepi BOJANAFIX lepkom za parket mora biti prethodno očišćen i odmašćen.

Pakovanja: 5 kg /20 kg

Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju.

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Raditi na temperaturama od +5°C do +55°C 

   
 
     
©2004 Yellow Pages Co.