PROIZVODI
       
 
 BOJANALUX -
 Uljana boja za drvo
  BOJANALUX -
Biocidna impregnacija za drvo
 
         Sastav: Alkidne smole i prirodna ulja u lak benzinu, sa pigmentima, puniocima i pomoćnim sredstvima.

Namena: Osnovni premaz za drvo. 1. Za unutrašnje radove kao samostalni premaz, ili kao podloga za BOJANALUX EMAJL LAK SJAJNI
2. Kao podloga za BOJANALUX EMAJL LAK SJAJNI

Tipične karakterisike: Lako nanošenje, dobro razlivanje, pokrivnost i mala poroznost.

Tehničke karakteristike:
Izgled premaza: Obojen, mat.
Sušenje: Maksimalno 24 sata za sledeći sloj
Sadržaj suve materije: 65 ± 1% težinski
Viskoznost: Slabo tiksotropna.
Potrošnja: 1kg za 4-6 m2 u jednom sloju
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.

Primena: Na pravilno pripremljeno drvo nanosi se:
1. kao samostalan premaz u željenom broju slojeva (1-3), zavisno od traženog izgleda površine.
2. kao podloga za BOJANALUX EMAJL LAK SJAJNI u 1-2 sloja, u razmaku od 24h. Nanosi se četkom, valjkomili prskanjem. Razređuje se po potrebi uljanim razređivačem. Pribor se pere uljanim razređivačem.

Asortiman: Bela, druge nijanse prema ton karti, nijanse po porudžbini.

Pakovanja: 1 / 4 / 25 kg

Skladištenje: U prostorijama izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi do +30°C.

Rok upotrebe: Pod navedenim uslovima u originalnoj ambalaži, 36 meseci. 


Sastav: Sintetska smola, organski rastvarači, fungicidi i insekticidi.

Namena: Zaštita drveta od biodegradacije.

Tipične karakterisike: Duboko prodire u pore drveta, trajno štiti drvo od plesni, gljivica i insekata.

Tehničke karakteristike:
Izgled: transparentan, ne stvara film.
Sušenje: Najmanje 12 sati za sledeći premaz.
Viskoznost: 13-15s po 4 DIN 53211 na 20°C.
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.
Gustina: 1,30 - 1,40 g/cm3

Primena: Nanosi se nerazređenja direktno na suvo i čisto drvo - četkom, krpom, sunđerom ili potapanjem predmeta - kao podloga za BOJANALUX LAZURNI PREMAZ, ili BOJANALUX LAK LAZUR, za spoljašnju upotrebu, ili eventualno kao samostalni biozaštitni premaz u unutrašnjim radovima (tavani, šupe i sl.). Nije pogodna kao samostalni premaz za spoljašnje radove. Nanosi se na površinu sve dok je drvo upija, a višak se skida oceđenom četkom, ili drugim priborom. NERAZREĐUJE SE!

Potrošnja: 1kg za 12-15 m2, zavisno od vrste i načina obrade drveta.

Pakovanja: 0,75 l (druga pakovanja po porudžbini)

Rok upotrebe i skladištenje: Najmanje 36 meseci u originalnoj ambalaži, na temperaturama do 35°C, izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote.
 

   
 
     
©2004 Yellow Pages Co.