PROIZVODI
       
 
 BOJANALUX -
 Uljani razređivač
  BOJANALUX -
BS razređivač
 
         Sastav: Smeša alifatičnih ugljovodonika sa niskim sadržajem aromata.

Namena: Služi za razređivanje uljanih boja i boja na bazi dugouljnih alkidnih smola, kao i za pranje pribora za rad.

Tehničke karakteristike:
Izgled: bistra, bezbojna tečnost..
Gustina: 0,785-0,800 g/cm3
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.

Pakovanja: 1 l/ 5 l/ 10 l

Skladištenje: U prostorijama izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi do +30°C.


 


Sastav: Smeša pretežno aromatičnih ugljovodonika.

Namena: Služi za razređivanje BOJANALUX brzosušive osnovne boje za metal i drugih boja na bazi kratkouljnih alkidnih smola, kao i za pranje pištolja. NE KORISTI SE ZA RAZREĐIVANJE NITRO BOJA!

Tehničke karakteristike:
Izgled: bistra, bezbojna tečnost
Gustina: 0,850-0,860 g/cm3 i
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.

Pakovanja: 1 l/ 5 l/ 10 l

Skladištenje: U prostorijama izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi do +30°C.
 

   
 
 
  ©2004 Yellow Pages Co.