PROIZVODI
       
 
 ANTINIKOTINSKA BOJA
 
     
 

Sastav: Poliakrilatno vezivo, neograničeni pigmenti i punioci, organski (pretežno alifatski rastvarači)

Namena: Pokrivanje i izolacijamrlja od nikotina, čađi, vode, raznih ulja i slika na zidovima, kao samostalni premaz, ili kao podloga za druge premaze.

Tipične karakteristike: Visoka pokrivnost, blokiranje migracije mrlja na površinu premaza, brzo sušenje, niska toksičnost. Omogućava brzo i ekonomično izvođenje radova na sanaciji zidnih površina.

Tehničke karakteristike:
Izgled: Homogen. Moguće izdvajanje veziva na površini tokom skladištenja koje se lako umeša.
Viskoznost: slabo tiksotropna.
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.
Gustina: 1,30 - 1,40 g/cm3

Primena: Na propisno pripremljene zidove (oslobođene labavo vezanih slojeva maltera i stare boje) nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem, prethodno razređen (do 10%) uljanim razređivačem po potrebi, u 1 ili 2 sloja (zavisno od stanja zida). Drugi sloj može da se nanosi oko 6 sati nakon nanošenja prvog sloja (na 20°C). Pribor se pere uljanim razređivačem.

Potrošnja: 1kg za 4-5 m2

Asortiman:
bela

Pakovanja: 1kg/4kg

Skladištenje: U prostorijama izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi do +30°C.

Rok upotrebe: Pod navedenim uslovima, rok upotrebe je najmanje 36 meseci. 
         
    
 
©2004 Yellow Pages Co.