PROIZVODI
       
 
 JUBOL -
 Podloga
  JUBOL -
Disperziona bela boja
 
       
 Osobine: JUBOL PODLOGA je visokokvalitetna poliakrilatna disperzija namenjena za impregnaciju zidnih površina kao priprema za nanošenje poludisperzionih i disperzionih premaza.

Potrošnja: Pri odnosu mešanja sa vodom od 1:7 može se impregnisati 30 m3.

Tehničke karakteristike:
Izgled: bistra, bezbojna tečnost..
Gustina: 0,785-0,800 g/cm3
Tačka paljenja: Iznad 28°C, Abel-Penski, zatvorena posuda.

Pakovanja: 1 l/ 5 l/ 10 l

Skladištenje: U prostorijama izvan domašaja direktnog sunčevog zračenja i drugih izvora toplote, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi do +30°C.

 


Sastav: JUBOL je disperziona boja namenjena za dekorativnu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Izrađena je na bazi poliakrilatnih veziva, punilaca i pomoćnih sredstava vrhunskog kvaliteta.

Potrošnja: U zavisnosti od kvaliteta podloge, sa jednim kilogramom JUBOL DISPERZIJE može se premazati 3,5 - 4m2 u dva nanosa.

Priprema: Podloga na koju se JUBOL DISPERZIJA nanosi mora biti tvrda, prethodno očišćena i odmašćena. Pre nanošenja JUBOL DISPERZIJE preporučuje se impregnacija površina JUBOL PODLOGOM. JUBOL DISPERZIJA se za prvi premaz razređuje sa 10% vode, a za drugi sa 5%.

Pakovanja: 5 kg/ 15 kg/ 25 kg

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Raditi na temperaturama od +5°C do 55°C.

Rok upotrebe: 12 meseci
 
 JUBOL PUN TON -
 Disperiziona boja za enterijere
       
 


Sastav:
Disperzija svetlootpornih pigmenata u akrilatnom vezivu, sa puniocima i pomoćnim sredstvima.

Potrošnja: 1. Dekorisanje zidova u enterijerima u punim (jakim) tonovima, 2. Nijansiranje drugih disperzionih boja.

Tipične karakteristike: Visoka pokrivnost, otpornost na otiranje i lako nanošenje.

Primena: Zidovi treba da su čisti, bez masnoće i drugih nečistoća i labavo vezanih površinskih slojeva. Kao prvi premaz preporučuje se JUBOL PODLOGA. JUBOL PUN TON razređuje se do 10% vodei nanosi valjkom ili četkom u dva nanosa, u razmaku od najmanje 8 sati (pri temperaturi od 20°C.)


Asortiman:
bela
zuta
oker
crvena
plava
zelena
braon
crna

Potrošnja: 150-200g/m2 u jednom nanosu, zavisno od stanja podloge.

Pakovanje: 1kg

Skladištenje: Na 5-35°C. ČUVATI OD SMRZAVANJA.

Rok upotrebe: Najmanje 12 meseci u originalnoj ambalaži. 
       
 
     
©2004 Yellow Pages Co.