PRODUCTS
       
 
  BOJANOL -
  Poludisperziono bela boja
  BOJANAFAS -
Fasadna disperziona bela boja
 
         Osobine: BOJANOL je poludisperziona boja namenjena za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih površina, izrađena je na bazi poliakrilatnog veziva, neorganskih pigmenata (TiO2)

Potrošnja: U zavisnosti od kvaliteta podloge, sa jednim kilogramom BOJANOL-a može se premazati 3,5-4m2 u dva nanosa.

Priprema: Podloga na koju se BOJANOL nanosi mora biti tvrda, prethodno očišćena i odmašćena. Pre nanošenja BOJANOL-a, preporučuje se impregnacija površina JUBOL PODLOGOM. BOJANOL se za prvi premaz razređuje sa 10% vode, a za drugi sa 5%.

Pakovanja: 5 kg /15 kg/ 25 kg

Rok upotrebe: 12 meseci

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Raditi na temperaturama od +5°C do +55°C. 


Osobine:
BOJANAFAS je fasadna disperziona boja namenjena za dekorativnu zaštitu fasada, ali se može koristiti i za unutrašnje molerske radove. izrađena je na bazi poliakrilatnog veziva otpornog na atmosferske uticaje, neorganskih pigmenata, punilaca i pomoćnih sredstava.

Potrošnja: U zavisnosti od kvaliteta podloge, sa jednim kilogramom BOJANAFAS-a može se premazati 2-2,5m2 u dva nanosa.

Priprema: Podloga na koju se BOJANAFAS nanosi mora biti tvrda, prethodno očišćena i odmašćena. Pre nanošenja BOJANAFAS-a, preporučuje se impregnacija površina BOJANAFAS-om razređenim sa vodom, u odnosu 1:4. BOJANAFAS se za prvi premaz razređuje sa 10% vode, a za drugi po potrebi.

Pakovanja: 5 kg /15 kg/ 25 kg

Rok upotrebe: 12 meseci

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Raditi na temperaturama od +5°C do +55°C.
 

   
 
     
©2004 Yellow Pages Co.