NOVA BRZOSUŠIVA BOJA ZA METAL
 
 
Industrije metalnih proizvoda i veće zanatske radnje imaju velikih problema sa farbanjem serija svojih metalnih proizvoda. Najveći problem je prostor: Ofarbas svoj proizvod i moraš čekati da se osuši. Zbog malog radnog prostora, bez sušare, posao mora da se prekine, jer nema mesta pored ofarbanih za nove predmete. Izuzetno ima malo boja koje bi brzinom sušenja zadovoljile sve zahteve.
 
         

Takozvane nitro boje suše možda zadovoljavajućom brzinom, ali slabo pokrivaju i uglavnom slabo prijanjaju na metale. Međuslojna prionljivost sa sledećim slojem boje nije uvek zadovoljavajuća.

“BOJANA”D.O.O. iz Beograda ponudila je tržištu nešto zaista novo: Brzosušivu osnovnu boju za metal, a u pripremi je i serija završnih premaza istih karakteristika. Ova boja je na bazi alkidnih smola (nije "nitro"!) i izuzetnih karakteristika. Boja tako brzo suši, da se može nanositi isključivo prskanjem, što je najčešći metod nanošenja u industriji. Ona doslovno perfektno prijanja na gvozđe, čelik i aluminijum.

Ukoliko se nanosi prema uputstvu, spremna je za sledeći sloj već nakon 15 minuta (na temperaturi od 20*C). Preko osušene boje može da se nanosi boja istog sastava, a nakon nešto dužeg sušenja, ako je potrebno, podnosi i nitro premaze (boje) kao završne premaze. Bez problema služi kao podloga i standardnim emajl lakovima (na primer BOJANALUX EMAJL LAKOVI).

Brzosušiva osnovna boja u prvoj fazi sušenja suši fizički, a tek kasnije preuzima kiseonik iz vazduha i stvara "omreženje" izmedju makromolekula smole. Izuzetno su smanjeni unutrašnji naponi u filmu boje, što je čini dobrom podlogom za sledeće (završne) premaze. Poseduje znatno veću elastičnost od bilo kojeg "nitro" premaza. Pogodna je za prajmiranje (primiranje) metalnih predmeta (ograda, poljoprivrednih mašina i alata i slično), izloženih mehaničkim stresovima - neće pucati i ljuštiti se.

Najvažnija od svih pozitivnih osobina, što čini ovu boju "draguljem" među bojama, jeste brzina njenog sušenja: štedi vreme i prostor, a da pri tome ne poseduje negativne karakteristike koje inače prate takozvane "brzosušive" boje.

Dodatne inforamcije se mogu dobiti na tel. ili preko našeg sajta: www.bojana.biz"
gde se mogu postaviti i pitanja, a i dobiti odgovori na ista preko E-mejla od našeg tehničkog lica.


 

   
©2004 Yellow Pages Co.