home o nama proizvodi podrucje primene
 
 
 ADRESA I TELEFONI


BOJANA d.o.o.
11060 Beograd

Adresa:
Mirijevski bulevar 33

telefoni:
+381 11 2781 665
+381 11 2783 666
+381 11 2782 315

fax:
+381 11 2772 333

web:
www.bojana.biz

e-mail:
mailto:office@bojana.biz