POS TINTING SISTEM
 
 
Današnji kupci ne zadovoljavaju se više izborom od 20-tak nijansi po proizvodu, kakva je tipična za doskorašnju ponudu proizvođača boja.

Ljudi više, za svoje domove i radna mesta, ne traže prosto "crvenu" ili "bež" ili "zelenu" boju, nego biraju specifične, harmonične nijanse.
 
         

POS tinting siste, (POS = Point Of Sale, nijansiranje na mestu prodaje) je moderan pristup prodaji boja.

Po njemu se više vremena potroši na odlučivanje o izboru nijanse, među hiljadama ponuđenih, nego na samu pripremu boje.

Nakon što kupac konačno izabere, on u roku od samo nekoliko minuta dobiva pripremljenu boju, u željenoj nijansi, traženoj količini i odgovarajućem kvalitetu.

Zahvaljujući pažljivo pripremljenom sistemu, koji se sastoji od odgovarajućih "baza", 16 koloranata, elektronski kontrolisanim mašina i našeg znanja, pohranjenog u odgovarajućem softveru, uskoro će biti moguće u najkraćem roku, u prodavnici boja, dobiti praktično bilo koju željenu nijansu:

- BOJANOL poludisperzija i disperzija;
- BOJANAFAS disperzione fasadne boje;
- FASALUX fasadne boje na bazi rastvarača;
- BOJANALUX emajl lak sjajni.

Naš stručni tim očekuje rezultate uskoro.

 

   
©2004 Yellow Pages Co.