PODRUČJE PRIMENE I PROIZVODI  
 POS TINTING SISTEM

Današnji kupci ne zadovoljavaju se više izborom od 20-tak nijansi po proizvodu, kakva je tipična za doskorašnju ponudu proizvođača boja.
Ljudi više, za svoje domove i radna mesta, ne traže prosto "crvenu" ili "bež" ili "zelenu" boju, nego biraju specifične, harmonične nijanse...
 AKTUELNE NOVINE


BOJANA D.O.O. Beograd proširuje paletu unutrašnjih disperzionih boja
 NOVA BRZOSUŠIVA  BOJA ZA METAL


Industrije metalnih proizvoda i veće zanatske radnje imaju velikih problema sa farbanjem serija svojih metalnih proizvoda. Najveći problem je prostor...
 "EVO LEKA PROTIV  FLEKA"


ANTINIKOTINSKA BOJA koju proizvodi organizacija "BOJANA" D.O.O. Beogradje novost na našem tržištu, koju treba da pozdravi svaki "svoj majstor" i profesionalac.


   
 
 • ZAŠTITA I DEKORACIJA PREDMETA I POVRŠINA OD DRVETA
 • ZAŠTITA I DEKORACIJA ZIDNIH POVRŠINA
 • ZAŠTITA I DEKORACIJA PREDMETA I POVRŠINA OD METALA

 •  
  ZAŠTITA I DEKORACIJA PREDMETA I POVRŠINA OD DRVETA
       
  LAZURNI PREMAZI

  1. premaz
  , 80 - 100 g/m2
  - BOJANALUX BIOCIDNA IMPREGNACIJA
  2. premaz, 80 - 100 g/m2, cca 16 do 24 sata nakon nanošenja prvog premaza
  - BOJANALUX LAZURNI PREMAZ, u željenoj nijansi
  3. premaz, 80 - 100 g/m2, 16-24 sata nakon nanošenja drugog premaza.
  - BOJANALUX LAZURNI PREMAZ -
  - BOJANALUX LAK LAZUR, u željenoj nijansi

    POKRIVNI PREMAZI

  1. premaz,
  100 - 120 g/m2
  - BOJANALUX ULJANA BOJA ZA DRVO
  2. premaz,
  cca 100 - 120 g/m2, 16 - 24 sata nakon prvog premaza
  - BOJANALUX EMAJL LAK željene nijanse
  3. premaz, cca 100 g/m2, 16-24 sata nakon drugog premaza
  - BOJANALUX EMAJL LAK željene nijanse ili
  - PROFESIONAL EMAJL LAK
   
  Napomene:
  • Nikada ne koristite BOJANALUX BIOCIDNU IMPREGNACIJU, BOJANALUX LAZURNI PREMAZ BEZBOJNI, BOJANALUX LAK ZA ČAMCE ili BOJANALUX ULJANU BOJU ZA DRVO, kao samostalne ili kao završne premaze za spoljašnje radove!
  • BOJANALUX LAZURNI PREMAZ BEZBOJNI služi samo da se po potrebi ublaži nijansa BOJANALUX LAZURNOG PREMAZA, ili kao samostalni ili završni premaz isključivo za unutrašnje radove
  • Podrazumeva se ispravna priprema podloge: suvo i čisto drvo (najviše 15 - 16% vlage u drvetu).
   
  - unutrašnji radovi -
   
  LAZURNI PREMAZI

  Kombinovati po želji 1- 2 premaza BOJANALUX LAZURNI PREMAZ i/ili BOJANALUX LAK-LAZUR željene nijanse, zavisno od traženog efekta, u količinama od 80 - 100g/m2 po 1 sloju i razmaku od 16 - 24 sata izmedu slojeva.
  BEZBOJNI PREMAZI

  1 do 3 premaza - BOJANALUX LAK ZA ČAMCE, zavisno od željenog efekta.
  POKRIVNI PREMAZI

  1. premaz, cca 100 g/m2
  - BOJANALUX ULJANA BOJA ZA DRVO

  2. premaz, cca 100 g/m2, 16 - 24 sata posle 1. premaza
  - BOJANALUX EMAJL LAK u željenoj nijansi
  3. premaz, cca 100 g/m2, 16 - 24 sata nakon drugog premaza - BOJANALUX EMAJL LAK u željenoj nijansi ili - PROFESIONAL EMAJL LAK, za veoma visok sjaj i trajnost sjaja
   
   
  BIOPREVENCIJA DRVENIH KONSTRUKCIJA
  (UNUTRAŠNJI RADOVI - PROSTORI ZAŠTIĆENI OD ATMOSFERSKOG UTICAJA)

  Drvene konstrukcije koje nije neophodno dekorisati, a zaštićene su od atmosferskih uticaja (tavanske konstrukcije, unutrašnjost šupa i sl.), idealno se štite od biodegradacije samo jednim obilatim premazom BOJANALUX BIOCIDNE IMPREGNACIJE.
  Treba mazati sve dok drvo upija, i premazati sve površine, uključujući i naknadno obrađivanje (na pr. tesane, sečene i sl.)

   
  ZAŠTITA I DEKORACIJA ZIDNIH POVRŠINA
   
  - spoljašnji radovi -
   

  Za SVAKO spoljašnje farbanje, a NAROČITO farbanje preko betona, gas-betona, eternita, starih premaza i slično PREPORUČUJEMO da se zidovi prethodno impregniraju sa našom FASALUX IMPREGNACIJOM. Ovaj proizvod nije na vodenoj bazi, ali služi kao odlična podloga za SVE fasadne premaze zbog sledećih karakteristika:

  - Duboko prodire u podlogu, veže labavo vezane i trošne slojeve;
  - Idealno povezuje sledeći sloj boje (svejedno koje - vodene ili na bazi rastvarača) sa podlogom, čime ZNATNO PRODUŽAVA VEK TRAJANJA PREMAZA I VREME ZA PONOVNO FARBANJE. Takođe, SMANJUJE POTROŠNJU ZAVRŠNOG PREMAZA.

  Zatim nanesite: 1. i 2. premaz, u razmaku od najmanje 8 sati - FASALUX BOJU ZA FASADE (trajnija varijanta) ili 1. i 2. premaz, u razmaku od najmanje 6 - 8 sati (ekonomičnija varijanta) - BOJANAFAS BOJU ZA FASADE.

  U obe varijante deklarišemo izdašnost od cca 4 m2 po 1 kg boje, ali stvarna potrošnja veoma mnogo zavisi od poroznosti zida i njegove reljefnosti.
  FASALUX IMPREGNACIJA vam štedi boju (smanjuje potrošnju završnih premaza).

   
   
  - unutrašnji radovi -
   
   

  1. PRIMER: Flekavi, čađavi i jako zaprljani zidovi, zidovi sa starim premazima na koje standardne boje slabo prijanjaju i slično. Naročito, restoranski i hotelski kuhinjski zidovi.

  Podrazumeva se mehaničko čišćenje zidova koji ne treba da imaju prašinu, labavo vezane slojeve i vlage, sanacija čađavih fleka, vodenih fleka, starih fleka od anilinskih boja i slično.

  NOVO! ANTINIKOTINSKA BOJA
  u 1 - 2 premaza Vam rešava probleme sa flekama.
  Može da ostane kao samostalan premaz, a može i da se prefarba.
  Ovo je takozvana "self-prajming" boja, koja duboko prodire u podlogu, sprečava migraciju fleka na površini.

  2. PRIMER:
  Standardno obrađeni unutrašnji zidovi

  Uvek se preporucuje prethodno nanošenje - JUBOL PODLOGE, razređene vodom prema uputstvu, a zatim koristite jednu od tri ponudene varijante za krečenje:
  - I varijanta: 2 premaza - BOJANOL POLUDISPERZIONE BOJE u razmaku od nekoliko sati izmedu slojeva i količini prema preporuci u uputstvu;
  - II varijanta: 2 premaza - JUBOL DISPRERZIONE BOJE;
  - III varijanta: 2 premaza disperzije - JUBOL PUN TON ako se žele veoma jaki tonovi.

  - nijansiranje -

  BOJANOL POLUDISPERZIJA može da se nijansira samo u pastelne (blage) tonove, korišćenjem BON TON tonera prema njegovom uputstvu za upotrebu.

  Bela JUBOL DISPERZIONA BOJA može po volji da se meša sa svim nijansama disperzije PUN TON čime može da se dobije veoma velik broj nijansi po želji, po tonu i intenzitetu.

   
  ZAŠTITA I DEKORACIJA PREDMETA I POVRŠINA OD METALA
   
  - spoljašnji radovi -
   
  Standardni postupci


  1. i 2. premaz, po cca 100 g/m2 po svakom sloju, 16 - 24 sata između slojeva - BOJANALUX OSNOVNA BOJA ZA METAL - oksidno crvena ili siva; 3. i 4. premaz, po cca 100 g/m2 po svakom sloju, 16 - 24 sata između slojeva - BOJANALUX EMAJL LAK, željene nijanse ili za izuzetan i trajan sjaj, 3. premaz, - PROFESIONAL EMAJL LAK, beli ili tamno braon
    Rad sa brzosušivom osnovnom bojom


  1. i 2. premaz, po cca 100 g/m2 po svakom sloju, svega 15 -20 minuta između premaza, isključivo prskanjem (zbog veoma brzog sušenja ova boja ne može da se radi četkom!) - BOJANALUX OSNOVNA BOJA ZA METAL BRZOSUŠIVA, oksidno crvena ili siva 3. premaz, svega cca 25-30 minuta nakon - BOJANALUX BRZOSUŠIVE OSNOVNE BOJE, treba naneti - BOJANALUX EMAJL LAK, cca 100 g/m2 4. premaz, 16-24 sata nakon 3. premaza - BOJANALUX EMAJL LAK, cca 100 g/m2 ili, za izuzetan sjaj i trajnost sjaja - PROFESIONAL EMAJL LAK
   
   
  - unutrašnji radovi -
   

  Kod zaštite i dekoracije metalnih predmeta i površina u prostorijama, do kojih ne dopiru atmosferske promene i u kojima nema agresivnih agensa, koristi se najmanje po jedan (1) premaz BOJANALUX OSNOVNE BOJE ZA METAL sa željenim brojem premaza BOJANALUX EMAJL LAKOVA ili za izuzetan sjaj i trajnost sjaja koristi se PROFESIONAL EMAJL LAK.

   
       
    ©2004 Yellow Pages Co.